Stichting Vrienden van Mennistenerf

De Stichting Vrienden van Mennistenerf wil allerlei extra’s doen voor de cliënten van Mennistenerf. Het gaat hierbij om zaken die nodig, nuttig of aangenaam zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties, subsidies, sponsorgelden, erfstelling, legaten, schenkingen, giften en inkomsten uit eigen activiteiten.

 

Helpt u mee?

U kunt de Vrienden van Mennistenerf steunen met een eenmalige gift, een jaarlijkse donatie of een periodieke gift. Elke euro hiervan komt ten goede aan de cliënten omdat de stichting geen belasting hoeft te betalen over giften (ANBI-verklaring).

Als u een periodieke schenking overweegt van minimaal vijf jaar achter elkaar en dit vastlegt in een notariële acte, dan is deze schenking volledig aftrekbaar van de belasting.

Ook de Stichting gedenken in een nalatenschap, is een uitstekende manier om het werk van de Vrienden in de toekomst te blijven steunen.

 

Voor uw bijdrage
NL43 ABNA 0936899506
t.n.v. Stichting Vrienden van Mennistenerf

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws