Algemene voorwaarden

Behorend bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst­­­­­­

De algemene voorwaarden (hierna: AV) bieden evenwicht, verschaffen duidelijkheid en rechts zekerheid in de relatie zorgorganisatie en cliënt. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. De AV zijn van toepassing op alle contracten tussen zorgorganisaties en cliënten in de VVT-sector, met uitzondering van de contracten in de Wmo.

Het gebruik van de AV wordt door zorgkantoren en zorgverzekeraars mogelijk gemaakt. Gebruik ervan is in de Wlz een selectiecriterium bij de zorginkoop. Ook in de inkoopdocumenten binnen de Zvw wordt verwezen naar de AV. Branche- en cliëntenorganisaties zouden graag een stevige verankering willen zien van de AV binnen de Zvw-contractering. Dit dient de rechtszekerheid en creëert tevens een gelijk speelveld, immers ook de niet bij de brancheorganisaties aangesloten zorgaanbieders zijn dan gehouden aan de AV.

De Algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons. Deze module is niet van
toepassing op:
a. cliënten die op basis van de Wet zorg en dwang bij ons wonen;
b. overeenkomsten met cliënten die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen;
c. overeenkomsten met cliënten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke
ondersteuning bij ons inkopen.

In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden.

Het complete document kunt hier downloaden.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws