Kwaliteit van zorg- en dienstverlening

 

Mennistenerf werkt aan kwalitatief goede zorg- en dienstverlening,
maar wat is dat: kwalitatief goede zorg? Wij realiseren ons dat dit voor iedereen iets anders kan betekenen. Ieders beleving en behoefte is uniek en daarmee ieders invulling van kwaliteit ook.
Mevrouw de Vries vindt het bijvoorbeeld belangrijk iedere dag onder de douche te kunnen terwijl mevrouw Peters graag 2x per week doucht. Voor mevrouw Jansen is het belangrijk dat de maaltijd gevarieerd is en meneer Pieterse eet het liefst iedere dag Hollandse kost. En hoewel het erg gezellig is in de huiskamer, kiest meneer Daanen er het liefst voor in zijn eigen appartement te zijn omringd door zijn verzameling fotoboeken. Wat schoon is voor de één is een rommeltje voor de ander. Voelt mevrouw van Aarden zich alleen, mevrouw Dirksen is graag op zich zelf.

Mennistenerf is een zorgcentrum en dat brengt met zich mee dat je systemen bedenkt; een manier om alle bewoners op tijd van eten te voorzien, aanwezigheid van voldoende medewerkers in de periode dat cliënten ondersteuning bij de persoonlijke verzorging nodig hebben. Aanwezigheid en toezicht van deskundige medewerkers op het moment dat de demente bewoners in de huiskamer zijn, oog voor de cliënt die in de war is of zich eenzaam voelt. En de zorg moet natuurlijk veilig zijn; graag snel iemand ter plekke als er zaken stuk zijn, goede hygiëne en schoonmaak, de juiste medicijnen op het juiste tijdstip aan de juiste cliënt verstrekken, gezond en gevarieerd voedsel en vakkundigheid van medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld wondverzorging.

Ieders unieke beleving en behoefte én het efficiënt organiseren is de uitdaging waar wij voor staan. Hier werken wij, 285 medewerkers en 250 vrijwilligers dagelijks met veel plezier aan. Dat doen wij met ons hoofd én met ons hart. Gericht op de unieke cliënt, vanuit onze Doopsgezinde identiteit en werkend vanuit onze kernwaarden: Gastvrij, met Aandacht, in Vertrouwen en met Eerbied.

 

Op onze website vindt u alle informatie en folders over onze zorg- en dienstverlening. U treft verhalen aan hoe wij die zorg- en dienstverlening invullen: met verhalen, interviews, foto’s, maar ook met cliëntervaringen en overzichten. Wij laten u graag zien wat we doen en hoe we dat doen, want wij zijn trots op onze organisatie en nemen u graag mee.

Vertrouwenspersoon
Het kan gebeuren dat u graag met een vertrouwenspersoon zou willen spreken. Voor onze cliënten is neergelegd bij Facit (Postbus 2, 1950 AA Velsen-Noord). U kunt hen ook telefonisch bereiken, belt u hiervoor met Sabine van Pelt, telefoonnummer (0251) 21 22 02 (u krijgt dan een secretariaatsmedewerker van Facit aan de lijn die u met haar in contact zal brengen). U kunt haar ook per email bereiken: sabine.van.pelt@facit.nl.

Kwaliteitsplannen

Wet Zorg en Dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) is van kracht sinds 2020 en heeft tot doel mensen te beschermen tegen onnodige onvrijwillige zorg. Het gaat daarbij om mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, een verstandelijke beperking, of een gelijkgestelde aandoening zoals mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet aangeboren hersenletsel.
Onvrijwillige zorg is zorg waar een cliënt (of zijn vertegenwoordiger) niet mee instemt, of waar een cliënt zich tegen verzet. Onvrijwillige zorg mag volgens de Wet zorg en dwang in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ‘ernstig nadeel’.  Het uitgangspunt van de wet is: Nee, tenzij…

Handreiking Wet Zorg en Dwang (WZD)
In de handreiking is een werkwijze beschreven voor de regio Zaanstreek Waterland waarmee de ketenpartners ambulante zorg kunnen bieden die veilig is, maar vooral ook zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie laat bij patiënten. Met de gemaakte afspraken willen de ketenpartners de Wet zorg en dwang voor de thuiswonende cliënten met een psychogeriatrische of gelijkgestelde aandoening op een verantwoorde manier uitvoeren die aansluit bij de praktijk. De Wet Zorg en Dwang beoogt zo min mogelijk onvrijwillige zorg toe te passen en doet een beroep op de creativiteit van alle betrokkenen om goede zorg te bieden zonder dwang toe te passen.
U kunt hier de handreiking downloaden.

Clientvertrouwenspersoon WZD
Voor zaken rondom de WZD die u liever niet met uw zorgverlener wilt bespreken kunt u altijd een beroep doen op de clientvertrouwenspersoon. Zij zal u helpen bij uw vragen rondom WZD. U kunt haar bereiken via a.haverkort@zorgstem.nl of 0628838208. Zij is onafhankelijk er werkt via zorgstem.

Kijk bij ons binnen:

Recent Nieuws