Jaardocumenten

Hieronder treft u de jaardocumenten van de afgelopen jaren:

Jaardocument 2014 – Mennistenerf
Jaardocument 2015 – Mennistenerf
Jaardocument 2016 – Mennistenerf
Jaardocument 2017 – Mennistenerf

In 2018 zijn zorgcentrum Mennistenerf en wijkzorgcentrum Pennemes met elkaar een bestuurlijke fusie aangegaan tot de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC) en in 2022 juridisch gefuseerd tot Zorggroep Zaanstreek. Sinds 2018 wordt er een gezamenlijk jaardocument opgesteld. Deze jaardocumenten zijn te vinden op de website van Zorggroep Zaanstreek.