Huishoudelijke hulp

Als het huishouden u tijdelijk of langdurig te zwaar wordt, helpen wij u graag om uw huis schoon en leefbaar te houden. De huishoudelijke hulp bestaat uit het geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke werkzaamheden. Als wij de indicatie hebben ontvangen die u van de gemeente heeft gekregen, worden de werkzaamheden ingepland die bij het aan u toegewezen profiel horen. Er zullen door onze planning-coördinator afspraken met u worden gemaakt over de werkzaamheden en over het tijdstip waarop de huishoudelijke hulp komt. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk een vaste medewerker op een vast tijdstip in te zetten, die samen met u afspraken maakt over de te verrichten werkzaamheden.

Indicatie aanvragen
Om huishoudelijke hulp te kunnen ontvangen, heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Mocht u problemen ondervinden met het invullen van de formulieren, dan kunnen zij u daarbij helpen.

Eigen bijdrage
Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Informatie hierover kunt u opvragen via het gratis telefoonnummer van het CAK: 0800-1925.

Contact
Voor meer informatie kunt u bellen met onze afdeling Huishoudelijke hulp (WMO), tel. 075-30 30 750.