Compliment of klacht?

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich elke dag in voor een goede zorg- en dienstverlening. Wij hechten er veel waarde aan dat de ervaren kwaliteit van de zorg- en dienstverlening ruim voldoende is en dat u zich prettig voelt binnen Mennistenerf en tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening.

Uw waardering op Zorgkaart Nederland
We nodigen u van harte uit uw ervaringen met Mennistenerf te delen op www.zorgkaartnederland.nl. Op Zorgkaart Nederland kunt u Mennistenerf zoeken via de zoekbalk. Vervolgens kiest u welke dienst u afneemt van Mennistenerf: thuiszorg of woonzorg. U kunt nu waarderingen lezen van anderen en door op de oranje button ‘waarderen’ te klikken kunt u uw eigen waardering geven. Het invullen kost slechts enkele minuten. U helpt hiermee anderen bij het maken van een keuze voor een zorgorganisatie. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het geven van een waardering!

Niet tevreden?
Voldoen wij niet aan de uw verwachtingen of is (een deel van) de verleende zorg niet naar wens verlopen? Dan horen wij dit graag. De ervaring leert dat zo’n gesprek veel onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen. We zien een uiting van ongenoegen of klacht als een kans tot verbetering van onze kwaliteit. U kunt de volgende stappen doorlopen om uw ontevredenheid kenbaar te maken:

Direct bespreken
U kunt uw uiting van ongenoegen rechtstreeks bespreken met de betreffende medewerker, zorgcoördinator, wijkverpleegkundige en zo nodig met de teamleider of manager. De ervaring leert dat zo’n gesprek veel onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.

Bemiddeling door klachtenfunctionaris
Komt u er niet uit met bovenstaande gesprekspartners? Dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft als belangrijkste taak te bemiddelen bij klachten. Hij of zij is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

U kunt uw klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris door hier het klachtenformulier in te vullen. U kunt voor vragen of advies ook via de mail contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachten@mennistenerf.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Dan kunt u onze receptie bellen, tel. 075-30 30 710, en daar een terugbelverzoek voor de klachtenfunctionaris achterlaten.

Klik hier voor de samenvatting van de klachtenregeling. Voor een uitgebreide versie van de klachtenregeling klikt u hier. In deze uitgebreide versie is in verschillende hoofdstukken informatie opgenomen over klachtopvang, klachtenbehandeling en WZD-klachten.

Oordeel over klacht
Wilt u een oordeel over uw klacht? U kunt schriftelijk een klacht indienen bij Raad van Bestuur ter oordeelsvorming. De Raad van Bestuur kan hierbij gebruikmaken van een klachtencommissie in geval van Wzd klachten. De commissie doet zorgvuldig onderzoek en hoort alle partijen. De commissie brengt advies uit aan de Raad van Bestuur, eventueel vergezeld van aanbevelingen. De Raad van Bestuur komt hierop ​met een oordeel en laat u weten of en welke maatregelen vervolgens worden getroffen. Een klacht bij de klachtencommissie dient u schriftelijk in te dienen.

De klachtencommissie voor cliënten van de afdeling Kleinschalig wonen loopt via de Actiz Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).

Geschillencommissie
Indien bovenstaande stappen niet hebben geleid tot een passende oplossing, kunt u uw klacht indienen bij De landelijke geschillencommissie zorg.

Advies nodig? Cliëntvertrouwenspersoon
Er kan zich een situatie voordoen waarover u liever eerst in vertrouwen praat met een onafhankelijke partij. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert en ondersteunt de cliënt in het meedenken over oplossingsmogelijkheden.

De vertrouwenspersoon voor cliënten van de afdeling Kleinschalig wonen is mevrouw Annette Haverkort (organisatie: Zorgstem). U kunt haar bereiken via tel. 088-6781000 of via mail: a.haverkort@zorgstem.nl

De vertrouwenspersoon voor overige cliënten van Mennistenerf is mevrouw Sabine van Pelt (organisatie: Facit). U kunt haar bereiken via tel: 0251-212202 of via mail: sabine.van.pelt@facit.nl.