Geestelijke zorg

In Mennistenerf hebben we een geestelijk verzorger: Iris Speckmann. Ze is iedere woensdag en vrijdag aanwezig en is er voor alle bewoners van Mennistenerf, bewoners van de zorgwoningen en van de aanleunwoningen in de Wetstraat.
Als u behoefte heeft aan een luisterend oor of aan een gesprek, dan kunt u contact met haar opnemen. Het maakt niet uit welke geloofs- of levensovertuiging u heeft, de geestelijk verzorger is er voor iedereen. In sommige gevallen is de geestelijk verzorger er ook voor de familieleden van een bewoner. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over verdriet of rouw, wennen aan de nieuwe woonsituatie, eenzaamheid, de moeite met afhankelijk worden van anderen, levensvragen en geloofsvragen.
Als u een gesprek wilt met de geestelijk verzorger, kunt u een mailtje sturen naar geestelijkezorg@mennistenerf.nl. Of u kunt aangeven aan een van de zorgmedewerkers of de receptie dat u graag een keer een afspraak wilt maken.

Kerkdienst
Op de eerste* en de derde vrijdag** van de maand is er om 14.30 uur een kerkdienst in de Arend Dikzaal. De dienst duurt 45 minuten en heeft een eenvoudig, laagdrempelig karakter. Iedereen is welkom, zowel bewoners van het Mennistenerf als mensen uit de buurt. Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Voor meer informatie over de kerkdiensten kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van het Mennistenerf, Ds Iris Speckmann (geestelijkezorg@mennistenerf.nl)
* De diensten op de eerste vrijdag worden verzorgd door de doopgezinde gemeente Zaandam (www.doopsgezindzaanstreek.nl)
** De diensten op de derde vrijdag van de maand worden verzorgd door de geestelijk verzorger van het Mennistenerf.

Andere activiteiten van de geestelijke zorg
– Een keer per maand is er op vrijdag van 10 uur tot 11.30 uur een gesprekskring ‘geloof en leven’, rondom thema’s die ons bezighouden.
– Driemaal per jaar een Herdenkingsbijeenkomst, waar alle overleden bewoners worden herdacht.
– Avondrestaurant ‘de Buren’ voor aanleunbewoners en bewoners van de Wetstraat: iedere maand samen eten en aansluitend naar elkaars verhalen en gedichten luisteren.
– Tweemaal per jaar een musical: een Kerstspel en een Pinksterspel door bewoners en vrijwilligers.
– De Kerstsamenzang.

De data van de activiteiten wordt gecommuniceerd via de Activiteitenkrant. Deze krant is te lezen op deze website op de pagina Activiteiten. Er liggen ook geprinte exemplaren in Mennistenerf.