Dagbesteding

   

Bij de Dagbesteding van Mennistenerf kunt u de dag gezellig doorbrengen. We bieden structuur, leuke activiteiten en sociale contacten. Het kan voor uzelf een steuntje in de rug zijn, maar ook voor uw partner, familie en/of mantelzorger(s).
Er zijn twee verschillende soorten dagbesteding: voor ouderen met lichamelijke problemen (Somatiek) en voor ouderen met geheugenproblemen (Psychogeriatrisch). Het dagprogramma heeft vaste onderdelen: ontbijten, koffiedrinken, de krant voorlezen en samen een warme maaltijd eten. Daarnaast worden er gezellige activiteiten georganiseerd.

De dagbesteding Psychogeriatrisch (De Verbinding) is geopend van maandag t/m zondag van 8.30 uur tot 19.00 uur.
De dagbesteding Somatiek (De Ontmoeting) is geopend op maandag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Indicatie aanvragen
Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie via het Sociaal Wijkteam nodig. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam bij u in de wijk. U kunt een of meerdere dagen komen, afhankelijk van de indicatie die u van het Sociaal Wijkteam heeft, de beschikbare plaatsen en uw wensen. Het is ook mogelijk om dagdelen te komen.

Vervoer
Via de indicatie kan vervoer geregeld worden. Als u vervoer nodig heeft om naar de dagbesteding in Mennistenerf te komen, dan kunt u dat bij de wijkverpleegkundige of bij de medewerkers van de dagbesteding aangeven. Onze vrijwilligers kunnen u halen en brengen. Het laatste tijdstip voor terugbrengen is 16.00 uur. Dus als u tot 19 uur uur wilt blijven, is het wel nodig om eigen vervoer terug te regelen.

Eigen bijdrage
Voor deelname aan de dagbesteding betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage is afhankelijk van de indicatie via het Sociaal Wijkteam en uw inkomen. U vindt meer informatie op de website van het CAK (www.hetcak.nl) of via het gratis telefoonnummer van het CAK: 0800-1925.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze wijkverpleegkundige. U kunt haar bereiken via onze receptie (075-612 32 62). Zij kan u eventueel ook helpen met het aanvragen van de indicatie bij het Sociaal Wijkteam.